PHP е скриптов език за програмиране, който е проектиран за създаване на динамични Интернет страници.

Той е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет, с който са изградени едни от най-използваните CMS системи (системи за управление на съдържанието) по света.
Мнозина експерти го определят, като изключително подходящ за абсолютно начинаещи или едва прохождащи хора, които искат да програмират, като в същото време предлага разширени възможности и среда за професионално програмиране.

PHP може да бъде използван от всички най-големи операционни системи, включително Windows, Linux, много UNIX варианти, като OpenBSD, Solaris, HP-UX и др., MacOS can be used on all major operating systems, including Linux, many Unix variants (including HP-UX, Solaris and OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X и много други.

PHP се поддържа от повечето уеб сървъри в наши дни, като най-популярните Apache, IIS и много други.

История

Разработването на PHP започва през 1994 година, когато Размус Лердорф пише няколко Common Gateway Interface (CGI) програми на програмния език C, които използва за неговата Интернет страница. След това, той ги разширява функционално да работят с уеб форми и база данни и нарича тази имплементация „Personal Home Page/Forms Interpreter“ или PHP/FI.