Реклама във Facebook

Предлагаме създаване и поддръжка на правилно насочени рекламни текстови и визуални съобщения в най-голямата и популярна онлайн социална мрежа Facebook / Фейсбук.

Видове услуги, свързани с рекламата във Facebook:

 1. Създаване на рекламна кампания;
 2. Анализ на ключовите думи, които трябва да се използват в рекламата;
 3. Насочване на рекламата към подходящите потребители;
 4. Определяне на цел за кампанията;
 5. Създаване и управление на рекламен бюджет;
 6. Създаване на текстови реклами във Facebook;
 7. Създаване на визуални реклами;
 8. Достигане до минали посетители с ремаркетинг;
 9. Мониторинг за състоянието на рекламата във Facebook;
 10. Консултации;
 11. Доклад за извършената работа и постигнатите резултати;

 

Ако имате интерес от реклама във Facebook, моля попълнете формата за контакти или се обадете на телефон: +359 898 677 450.

Запитване за реклама във Facebook:


За рекламата във Facebook:
Рекламата в най-голямата и популярна социална мрежа в Интернет е един от най-ефективните и изгодни начини за достигане до повече потребители и популяризиране на дадена дейност, услуга или продукт.

Нейната рекламна платформа ни дава възможност да достигнем до повече от 2.2 милиарда активни потребители на месец в световен мащаб, до повече от 3.4 милиона потребители на територията на България, както и 500 милиона ежедневни потребители в набиращата популярност социална мрежа Instagram.

Рекламата във Facebook притежава функционалната възможност да бъде насочена към потребители с определени интереси, пол, възраст, географско местоположение и други позициониращи рекламата фактори.

Реклама във Facebook

Рекламата във Facebook е няколко основни вида:

 1. Подсилване на публикация: подсилване на текстови публикации, персонални или водещи към страницата на бизнеса във Facebook.
 2. Подсилване на снимка, изображение: подсилване на визуални публикации.
 3. Рекламна въртележка: визуална въртележка на изображения, използвана предимно при визуално представяне на продукти в електронен магазин с директни бутони за покупка от всеки един слайд.
 4. Видеореклама: възможност за видеореклами във Facebook, Instagram и мрежата от партньорски сайтове и приложения, водени от знанието на Facebook за това кое, кога и как влияе на техните потребители.
 5. Реклама на уеб сайт: текстови и визуални рекламни послания, насочени към външен уеб сайт. Чрез специфични бутони за действие, потребителите биха могли да се насочат към определено действие: закупуване, регистрация, резервация, изтегляне или повече информация за предлаганата услуга или продукт.
 6. Реклама на събитие: всеки месец, 700 милиона потребители рекламират във Facebook техните събития.

 

Официална страница на Facebook Business