Корпоративна идентичност

Корпоративна / Фирмена идентичност

Изработваме лога и рекламни материали с визия за това каква голяма отговорност носим за успеха на бранда, чиято визуална и маркетингова концепция разработваме.

Изработването на корпоративната / фирмена идентичност, преминава през няколко етапа:

  1. Създаване на корпоративно лого: графичните елементи, които използваме се стараем да отговарят на световните тенденции за авангарден дизайн с желание да оставим положително усещане при визуален досег от всеки човек, което от своя страна да отговаря максимално релевантно на услугите / продуктите, които се крият зад логото.
  2. Създаване на рекламни материали, които се базират на корпоративните нужди, като интегрираме логото и цветовите вариации по начин, който да отговаря на авангардните тенденции за дизайн на материалите.
  3. Създаване на рекламни послания, което става в синхрон с клиента, като ние го консултираме и за възможнотите на отделните рекламни платформи, които са различни на различните места.

Етапи на работа за изработка на корпоративна идентичност:

  1. Получаване на запитване: получаваме запитване за изработка на лого, рекламни материали и/или послания или цялостен проект.
  2. Контакт с клиента и евентуална среща в която се разбират неговите цели и изисквания към проекта.
  3. Изготвяне и изпращане на оферта в която структурирано са описани етапите на изграждане, цената за изработване и евентуално необходими материали.
  4. Процес на изработка на корпоративната идентичност, като работата се обсъжда с клиента, който е информиран максимално. Изчистване на евентуални проблеми.
  5. Преглед от страна на клиента и доработване на евентуално появили се корекции.
  6. Отчет за извършената работа за корпоративна идентичност.