Реклама в Интернет

Рекламни услуги в Интернет

Предлагаме рекламни услуги с висока ефективност в Интернет.

Рекламните стратегии, които предлагаме се базират на нашия опит и виждане, че човек трябва да заплаща за т.н. „поискана реклама“, което означава, че човек плаща за реклама, която е стигнала до максимално вероятни клиенти на дадена услуга или продукт (пр. потребител на фризьорски услуги в Силистра е неефективно да вижда реклама за такива услуги в Благоевград).

За целта използваме насочване на рекламата в Интернет, така, че да бъде максимално съобразена с хората до които трябва да достигне – тяхното местоположение, възраст, пол, предпочитания, интереси и други фактори, което прави така, че рекламата достига само до хора, които има маскимална вероятно да се интересуват от рекламата на дадена услуга или продукт.

Рекламните платформи, които използваме са главно Фейсбук, Гугъл, както и по-специфични български платформи, ако рекламата го изисква.

Етапи на работа за създаване на реклама в Интернет:

  1. Получаване на запитване и евентуален личен контакт с клиента или виртуална комуникация с клиента в която разбираме неговите изиквания към проекта.
  2. Изготвяне на рекламна стратегия и оферта за изготвяне на рекламна кампания.
  3. Изготвяне на рекламни послания и материалия, които се съгласуват с клиента.
  4. Стартиране на кампания, нейния мониторинг и поддръжка на рекламните материали и послания.
  5. Отчет на постигнатите резултати.