Изработка на сайт

Изграждане на сайтове

Предлагаме изработка на професионални сайтове, съобразени с авангардните тенденции за дизайн и използвани технологии.

Използваме системи за управление на съдържанието, които улесняват работата в сайта, както за професионалисти, така и за хора, които не разбират от уеб дизайн и разработката на уеб страници.

Сайтовете, които създаваме се стараем да бъдат не само с красив дизайн с който да впечатляват, но и да бъдат функционални и обърнати към максимална практичност и ефективност, с насоченост към максимално позитивното потребителско преживяване.

Всеки уеб сайт е съвкупност от технологии, чиито успешно интегриране идва до голяма степен с опита на хората, които го изграждат и разработват. Нашият опит се базира на повече от 20 години в Интернет среда от които повече от 15 в разработването на уеб сайтове и приложения, от най-обикновени статични HTML сайтове, до сложни, комплексни корпоративни проекти със структура от хиляди страници и различна по сложност интегрирана функционалност.

Успехът на всеки уеб проект не зависи само от това да има изграден добър, като дизайн и функционалност сайт, но и от това как се развива той, за което бихме могли да ви консултираме и помогнем.

Етапи на работа за изработка на сайт:

  1. Получаване на запитване: получено запитване за изработка на сайт на каналите за комуникация с нас.
  2. Контакт с клиента и евентуална среща в която се изясняват неговите цели, очаквания и изисквания към проекта, като визия, дизайн и функционалност и бъдещо развитие.
  3. Изготвяне и изпращане на оферта в която структурирано са описани етапите на изграждане, цената за изработване и необходимите материали.
  4. Процес на изработка на сайта, като се минават серия тестове за съвместимост на проекта с различните устройства и браузери с цел да бъде максимално отзивчив на всяко хардуерно устройство и софтуерен клиент. Изчистване на евентуални проблеми.
  5. Преглед от страна на клиента и доработване на евентуално появили се корекции,
  6. При желание от страна на клиента, бихме могли да обучим него и/или негови служители за работа със сайта с максимално разбиране и търпение дори към хора, които са сравнително далеч от тези технологии.

Наша мотивация и цел е да зарадваме хората, които ни доверяват изработването на техния уеб проект, като не правим компромис с качеството на уеб сайта и обръщаме внимание и на малките детайли, които в повечето случаи са невидими за крайния потребител.