CMS представлява система за управление на съдържанието (на английски: Content Management System).

Тя е система която предоставя възможност за улеснено публикуване и редактиране на информация в динамични Интернет сайтове и имат интерфейс за управление на съдържанието, който може да се структурира за достъп на потребители до различни нива на системата (сайта).
CMS системите за управление на съдържанието се използват в разнообразни сайтове – от големи копоративни и новинарски проекти или електронни магазини, до сайтове за по-малки фирми и компании. Технологията максимално улеснява управление на даден сайт от по-сложни процеси и функции до обикновенното редактиране на съдържание.

Популярност
Около половина от всички сайтове в Интернет ползват системи за управление на съдържанието, като безспорен лидер е WordPress, която е използвана в повече 50% от всички CMS-и, следвана от Joomla, Drupal, Magento и др.

Основни характеристики

  • Потребителска / Групова йерархична функционалност
  • SEO-friendly URL адреси
  • Интегрирана или онлайн помощна документация

Преимущества

  • Намалява нуждата от писане на код
  • Лесно управление на редакционните права и възможности
  • Възможност за използване и от непрофесионалисти
  • Спестява значително времето за създаване на един сайт
  • Лесно достъпна помощ в сайтовете на системата и общността от потребители и разработчици

Недостатъци

  • Лимитирана или липса на определена визия и фунционалност, когато не е заложена от разработчиците на CMS системата
  • Нарастваща нужда от по-задълбочени познания за авторите на съдържание