Гугъл използва стотици фактори за класиране на сайтовете при търсене на определена ключова дума и ключов израз.

Много от факторите, важни за SEO оптимизацията и класиране на резултатите са абсолютно доказани, за други има частични доказателства а за трети направо се спекулира, но бихме могли да анализираме, че някои от тях са по-важни от други и имат по-голямо и бързо въздействие върху подреждането при позиционирането на резултатите.

Фактори за класиране (не са подредени по важност)

 1. Ключови думи в заглавието (т.н. title таг): ключовите думи и изрази в заглавието на дадена страница са важен фактор за класирането на дадена страница в Интернет търсачките;
 2. Заглавието (title таг) започва с ключовата дума или израз: според много експерти, ключовата дума и израз на която желаем по-добро класиране, трябва да бъде поставена в началото на заглавието;
 3. Страницата обхваща темата в дълбочина: колкото по-задълбочено е обхваната темата (ключовата дума), толкова по-добър шанс за добро класиране има страницата;
 4. SSL сертификат (HTTPS или HTTP): Гугъл приема наличието на SSL сертификат, като ранкинг сигнал;
 5. Заглавен таг H1: поставянето на целевата ключова дума или израз в H1 таг се приема за фактор и положителен сигнал от Гугъл;
 6. Полезно съдържание: изключително важен фактор за класиране;
 7. Оригинално (уникално) съдържание: много важен фактор за добро класиране. Вашето съдържание не трябва да присъства на друго място в Интернет;
 8. Оптимизиране за мобилни устройства: изключително важен фактор в наши дни, когато търсенето от мобилни устройства, надвишава търсенето от стационарни;
 9. Връзка от авторитетни сайтове: много важен фактор, особено ако сайтовете са авторитетни във въпросната област;
 10. Текст на беклинка / връзката към сайта: изключително важен фактор за класиране, даващ тематичен сигнал за класиране на Гугъл;
 11. Връзки от началната страница: връзката от началната страница, това има много по-голяма тежест от линк във вътрешна страница;
 12. Скорост на зареждане на страницата чрез HTML: много важен фактор в наши дни, като търсачките установяват приблизителната скорост на страницата с помощта на нейния HTML код;
 13. Социални сигнали: популярността и многото РЕАЛНИ последователи в социалните мрежи, играят роля при класиране в търсачката;
 14. Легитимност на социалните акаунти: потребителски акаунти с повече социални публикации се приемат много по-добре от такива с по-малко информация;
 15. Качество на съдържанието: качественото съдържание е много важен фактор, особено ако е полезно за крайния потребител;
 16. Актуализация на съдържанието: Гугъл приема изключително положително, редовната актуализация на съдържанието на даден сайт;
 17. Качествени връзки към сайта: връзките от авторитетни и тематични сайтове се приемат, като положителен фактор за класиране;
 18. Ползваемост на мобилни устройства: изключително важен фактор в наши едни е страницата да бъде с подходящ за мобилните устройства дизайн;
 19. Връзка от сайт от който връзките се приемат, като естествени: връзките от сайтове от които се очаква да имате връзка се приемат положително от търсачката;
 20. Връзки от страници с особена важност по темата – т.н. Hub страници: връзките от страници с особена важност, се приемат с особено висока стойност от търсачката;
 21. Връзки от конкурентни сайтове: връзки от конкурентни сайтове, се приемат, като важен сигнал за качество на съдържанието;
 22. Размер на актуализациите на съдържанието: Гугъл приема положително, ако актуализацията на съдържанието е в по-голям размер;
 23. Наличие на карта на сайта: наличието на карта на сайта, като страница в сайта и като изпратена през Google Search Console, помага на Гугъл за по-бързото индексиране на дадена уеб адрес;
 24. Локално търсене: много често, Гугъл позиционира резултатите от локално търсене, над „нормалните“ органични резултати;
 25. Класиране по повече ключови изрази на ключовата страница: ако дадена страница се позиционира добре на повече ключови думи и изрази, това е сигнал за качество за търсачката;
 26. Възраст на ключовата страница: въпреки, че Гугъл предпочита свежото съдържание, ако една по-стара страница се обновява периодично, тя би се класирала по-добре от нова страница;
 27. Дължина на съдържанието: по-голямото количество съдържание, би трябвало да покрива темата в по-голяма степен и респективно се приема, като фактор за класиране;
 28. Ключова дума и израз в първите 100 думи: Гугъл очаква да използваме ключовата дума и израз в началното съдържание на страницата;
 29. Ключови думи в мета описанието: без да е директен фактор, ключовите думи в мета описанието влияят за CTR (click-through rate – честотата на кликване), което е фактор за класиране;
 30. Плътност на ключовите думи: добавянето на ключовите думи и изрази в съдържанието е важно за класиране в Интернет търсачките, но прекаленото им използване ще доведе до наказание;
 31. Държавно разширение на домейна (country code top-level domain или ccTLD): ако разширението на вашия домейн е .bg (примерно), това дава сигнал на Google, че вашата страница е насочена към хора, които се намират в България  и това ще ви даде локално предимство пред конкуренцията, която не отговаря на този фактор, но в глобално класиране, би било недостатък;
 32. Домейн с точно съвпадение с ключова дума или израз: това е положителен фактор, но не изключва необходимостта от направа на качествен сайт;
 33. Граматика и правопис: важен фактор за позициониране, даващ ясен сигнал за качество на съдържанието;
 34. Актуализации на съдържанието в исторически аспект: за Гугъл има значение, колко често се е обновявало съдържанието на дадена страница в исторически аспект, като по-честото обновяване е силен фактор;
 35. Удобно за потребителя оформление и дизайн на страницата: доказана в положителната връзка между добрия дизайн и удобство и позиционирането на сайта;
 36. Ключови изрази, около връзката: ключовите думи и изрази, около самата връзка, помагат на Гугъл да разбере по-добре нейния смисъл;
 37. Ключова дума в името на домейна: въпреки, че няма влиянието, което имаше преди, все още се приема, като сигнал за релевантност;
 38. Известен автор: ако авторът е доказано известен и авторитетен в дадената област, това дава ясен сигнал за стойност на търсачката;
 39. Ключова дума като първа дума в домейна: водещите експерти анализират, че ключовата дума в началото на името на домейна, има по-голяма тежест отколкото ако е добавено в края на домейна;
 40. Ключова дума в URL адреса на страницата: въпреки, че за момента няма висока стойност, това със сигурност е ранкинг фактор;
 41. Регистрация на домейна за години напред: тук логиката е, че хората, които регистрират домейните за години напред, имат сериозни планове за тях и тяхното качество;
 42. Възраст на връзката: добавена преди години връзка към сайта, има по-голяма тежест от линк, който е добавен наскоро;
 43. Връзки от разнообразни IP адреси от клас C: разнообразието на IP адреси от които идват връзките към сайта / страницата, дава сигнал за качествено съдържание на Гугъл;
 44. Качество на изходящите връзки: много SEO специалисти са на мнение, че връзката към доказано авторитетни сайтове, влияе положително за класиране в Гугъл;
 45. Тема на изходящия линк: важен индикатор, който има вероятност да обвърже съдържанието в дадена страница със значението на съдържанието в свързаната страница;
 46. Категория на ключовата страница: категорията на дадена страница, действа, като релевантен сигнал за Гугъл;
 47. Брой на свързаните страници: броят на свързаните страници, играе роля при позиционирането на сайта в търсачката;
 48. Ключова дума в поддомейна: експертите са категорични, че ключовата дума в субдомейн, играе положителна роля при класиране на същата дума;
 49. Alt таг (за изображения): изключително важен за класирането на снимките от сайта, които от своя страна дават сигнал за релевантност;
 50. Присъствие на името на бранда във връзката: ако името на бранда го има във връзката, това е силен сигнал за Гугъл за по-добро позициониране;
 51. Оптимизиране на изображенията: освен Alt тагове, снимките и изображенията е добре да са оптимизирани, като размер и големина, което е свързано с важния фактор за скорост на зареждане;
 52. PageRank на страницата: страници с по-авторитетни връзки се позиционира по-добре от страници без такива;
 53. Мултимедия: снимки, изображения, видео и друго мултимедийно съдържание се приемат от търсачката, като сигнал за качествено съдържание;
 54. Път на URL адресите: колкото по-близо до първа страница, толкова по-добре за класирането на дадена страница;
 55. Булети и номерирани списъци: те помагат съдържанието да се раздели и да бъде по-удобно за потребителите;
 56. Интегрирана навигация на страниците (pathway или breadcrumbs): много специалисти вярват, че Гугъл използва навигацията от „хлебните трохички“ за да се ориентира по-добре за архитектурата на сайта;
 57. Ползваемост на сайта: лесен за използване сайт, има шанс да се класира много по-добре от трудна за използване и навигация страница;
 58. Авторитет на страницата в която има връзка към сайта: авторитетът на страницата от която идва връзката, има много висока роля за нейната тежест и влияе при класирането;
 59. Авторитет на домейна, в който има връзка към сайта: авторитетът на домейна от който идва връзката, играе роля за нейната тежест;
 60. Брандирано търсене: ако потребителите търсят името на бранда, това е важен сигнал за добро позициониране за Гугъл;
 61. Търсене на бранд + ключова дума или израз марка + ключови думи и израз: Гугъл гледа положително при класиране на ключовата дума и израз, когато принципно я търсят и в комбинация с името на бранда;
 62. Заглавие на връзка (title таг): би могло да се използва от търсачката, като сигнал за свързано съдържание, но няма съществено значение;
 63. Връзки от сайтове с релевантно съдържание: връзка от релевантен по ниша сайт, има особено висока тежест за Гугъл;
 64. Връзки от релевантно по съдържание страници: връзките от страници с релевантно съдържание, дават по-голяма тежест;
 65. Ключови думи в заглавието на връзките: търсачката дава допълнителна тежест на връзките, които идват от страници с ключовата дума в заглавието;
 66. Връзки от реклами: съществуват противоречиви мнения за тежестта на връзки, които идват от рекламни съобщения;
 67. Връзки от страница с 301 пренасочване: връзки от страници с пренасочване, имат по-малка сила от директните връзки;
 68. Местоположение на връзката в съдържанието: връзките в началото на съдържанието, имат по-голяма тежест от тези, които са по-долу;
 69. Местоположение на връзката на страница: връзките в началото на страницата, имат по-голяма тежест от тези, които са по-долу;
 70. Много резултати от един домейн: BigFoot ъпдейта, добави възможността за появата на повече резултати от един домейн в търсенето;
 71. TrustRank на сайта от който идва връзката: ако сайта от който идва връзката е доказано качествен, това е сигнал за доверие и по-добро позициониране от страна на търсачката;
 72. Брой изходящи връзки на страницата: релевантните изходящи връзки в страниците са добра практика, но прекаленото им използване (стотици връзки в една страница) би довело до сигнал за понижено качество за Гугъл;
 73. Актуализация за мобилни устройства: Гугъл приема положително факта, ако страницата преминава в актуален за мобилните устройства, отзивчив дизайн;
 74. Брой вътрешни връзки, сочещи към ключовата страница: колкото повече връзки има от вътрешните страници към дадена страница, толкова по-голяма тежест има тя в очите на Гугъл;
 75. Качество на вътрешните връзки, сочещи към ключовата страница: колкото по-важна е страницата от която идва връзката, толкова по-голяма тежест има самата връзка;
 76. Архитектура на сайта: добре подредена архитектура на даден сайт, помага на Гугъл да раздели тематично съдържанието е него и даде по-добри и близки резултати при търсене;
 77. Условия за ползване и страници за поверителност: много специалисти вярват, че тези две страници помагат на търсачката да „легитимира“ присъствието на дадена страница в Интернет;
 78. Разнообразието от типовете връзки: връзки от разнообразни източници са положителен сигнал за естествен профил, докато връзки от предимно един източник се приемат подозрително от търсачката;
 79. „Спонсорирани връзки“ или други „негативни“ думи около връзката: някои думи около самата връзка се разглеждат от Гугъл, като понижаващи нейната тежест;
 80. Ключови ключови думи в съдържанието (LSI): сигнал за по-добро качество и съответно класиране представлява, когато е обяснено значението на дадена ключова дума, в случай, че тя има повече от едно значение;
 81. LSI ключови думи в таговете за заглавие и мета описанието: това е силен сигнал за релевантност на ключовите думи и изрази, когато те имат повече от едно значение;
 82. Кутия „Най-нови истории“: някои ключови изрази, биха позиционирали дадена страница, като Топ история, над всички останали резултати;
 83. Резултати при търсене от сайтовете за пазаруване: понякога, Гугъл показва резултатите за пазаруване в полето за органични резултати;
 84. Връзки от източник в Уикипедия: връзките от Уикипедия са Nofollow, но много хора вярват, че имат своята тежест и са сигнал за авторитет и качество;
 85. Голям бранд: големите марки / брандове са предпочитани при определени, специфични ключови думи;
 86. Използване на Schema.org: смята се, че страниците, които използват микроформати се класират по-добре от конкурентни страници, без микроформати;
 87. Връзки от тип Nofollow: въпреки, че не би трябвало да се взимат, като тежест, някои експерти са на мнение, че имат значeние;
 88. Връзки от Държава TLD на референтния домейн: връзки от сайтове с български домейни имена (примерно) дава сигнал на Гугъл да класира по-добре сайта във въпросната държава;
 89. Насочване по географски признак: в Google Search Console, бихте могли да посочите държава, в която желаете по-добра видимост. Ако домейн името ви е релевантно за конкретната държава (.bg за България примерно), вашата страница автоматично е насочена към въпросната държава и няма възможност да бъде насочена към друга;
 90. Географско местоположение на сървъра: ако имате локално IP за таргетираната аудитория, това дава предимство при позициониране има предимство. Това много често влияе и на други доказани фактори, като например „скорост на зареждане“;
 91. Резултати от Google Images: понякога Гугъл показва резултати от Гугъл Изображения в полето с нормалното, органично класиране.
 92. Полезно „Допълнително съдържание“: има ясни доказателства, че допълнителното съдържание в някоя страница (калкулатори, конвертори и т.н.) носят стойност за нейното класиране;
 93. Количество на съдържанието в което присъства връзката: връзките от страници с по-голямо съдържание се котират по-високо от връзки, идващи от страници с по-малко съдържание ;
 94. Качество на съдържанието от което идва връзката: връзки от страници с високо качество, имат много по-голяма тежест от връзки, които идват от страници с ниско качество на съдържанието;
 95. Време на задържане на потребител в сайт: търсачката взима под внимание, колко време прекарва даден потребител в сайта, намирайки го от Гугъл търсене:
 96. Връзки от .edu или .gov домейни: съществуват противоречиви мнения, дали въпросните връзки, влияят положително за резултатите на даден сайт;
 97. История на домейна: сайтовете с „чисто“ досие, се класират по-добре от сайтове, които са били наказвани по някаква причина в миналото;
 98. Публична или скрита WhoIs информация: приема се, че домейните, които са скрили своята WhoIs информация искат да скрият нещо от Гугъл;
 99. Възраст на домейна: към 2018 година се приема, че няма съществено значение, въпреки, че за много SEO експерти, това е важен фактор;
 100. Връзки от по-стари в регистрацията домейни: някои експерти го приемат за фактор, воден от логиката, че връзките от доказано устойчиви сайтове, би трябвало да са към ценно и легитимно съдържание;
 101. Ключова дума в URL стринга за категория: ключовата дума или израз в URL стринга на категорията, дава ясен тематичен сигнал за Гугъл и се приема положително;
 102. Положителна градация от връзки към ключовата страница: ако връзките към ключовата страница се увеличават, това е сериозен сигнал за повишена популярност и по-високо позициониране в Гугъл;
 103. Директен трафик: има потвърждение, че Гугъл използва данните за директен достъп до сайовете през Chrome, като сигнал за позициониране;
 104. Официална страница в LinkedIn: повечето реални бизнеси, имат страница в LinkedIn;
 105. Популярен акаунт в Twitter: акаунт с много последователи в Twitter е сигнал за силен бранд;
 106. Потребителски рецензии / Репутация на сайта: мнението за дадена страница / сайта, играе важна роля при неговото позициониране от Гугъл;
 107. Потребители, които се връщат отново: ако потребителите се връщат отново в някои страници, това е сигнал за качество за Гугъл;
 108. Страница за контакти: Гугъл препоръчва направата на такава страница, като допълнителен бонус би било съвпадение, между данните в тази страница и тези в Whois информацията на домейна;
 109. Споменаване на марката / бранда в най-интересните истории: ако брандът е споменат в най-новите и интересни събития, това е важен сигнал за позициониране;
 110. Споменаване на бранда, без връзки към него: дори когато липсва реална връзка, споменаването на бранда е позитивен сигнал за Гугъл;
 111. Ниво на четимост: съществува полемика в средите на SEO специалистите, дали по-опростеното съдържание, което се приема по-добре от масата потребители би класирало дадена страница от по-комплексно, но по неразбираемо съдъръжание;
 112. Скорост на зареждане на страницата чрез Chrome: имайки достъп до данните в браузера, Гугъл би могъл да използва резултатите за да измери скоростта с която се зарежда дадена страница;
 113. Google Колибри: обновяване на алгоритъма, което позволи на Гугъл да разбира по-добре съдържанието на дадена страница;
 114. Местоположение и офис адрес: наличието на такъв, написан на страницата е важен сигнал за Гугъл, че бранда е легален бизнес субект;
 115. Дължина на URL адреса: прекалено дългите URL адреси не се приема положително от Гугъл;
 116. Поставяне на сайта във фаворити на Chrome: някои анализатори вярват, че събирайки потребителски данни, търсачката взима предвид и поставянето на даден сайт в Любимите;
 117. HTML грешки / W3C валидиране на кода: въпреки противоречивите мнения, повечето експерти са категорични, че валидирания HTML код, дава ясен сигнал за качество на съдържанието;
 118. Заглавни тагове H2-H6: приема се, че освен в H1, влияние при класиране имат и H2 и H3 заглавни тагове;
 119. Контекстуални връзки: връзките, които се намират в самото съдържание, имат повече тежест от връзките, които са отделени от съдържанието;
 120. Тагове на WordPress: съществуват противоречиви резултати за ползата или вредата от тези тагове – някои специалисти смятат, че изпраща релевантен сигнал, но според други, създават дублирано съдържание;
 121. Представени фрагменти: според някои анализатори, Гугъл избира представените снипети, базирано на дължината на съдържанието, авторитета, SSL протокола и форматирането;
 122. Приоритет на страницата в картата на сайта: добавянето на елемент за приоритет в XML карата на сайта, дава важен сигнал за класиране на Гугъл;
 123. Rel = Канонично: когато се използва правилно, това предпазва сайта от наказание за наличие на дублирано съдържание;
 124. „Скрито“ съдържание в мобилни устройства: според Гугъл, не е проблем ако съдържанието не се вижда изцяло от мобилните устройства, освен обаче, когато то има особено критична важност за съдържанието на страницата;
 125. История на сърфирането на потребителите: колкото по-често посещавате един сайт, толкова по-напред излиза при вас в търсенето на резултати;
 126. Хронология на търсенето: има голяма вероятно, ако търсите една ключова дума, и след това друга ключова дума, Гугъл да класира комбинацията между двете думи по-високо в класирането с резултатите;
 127. Човешка редакция на резултатите: това не е потвърдено, но Гугъл притежава патент за метод, чрез който това е възможно;
 128. Sitewide връзки: съществува потвърждение, че ако един сайт има много връзки към една негова страница от друг сайт, Гугъл компресира тяхното количество и ги брои, като една връзка;
 129. Транзакционни търсения: Гугъл понякога показва допълнителни резултати, като например в търсенето за самолетни полети;
 130. Връзки от реални сайтове срещу „фалшиви“: поради зачестилата практика за СПАМ, идващ от блоговете, Гугъл дава далеч по-голяма тежест на „реалните“ сайтове;
 131. Естествен профил на връзките: ако повечето връзки към сайта имат естествен произход, той ще се класира по-високо в търсачката;
 132. Продължителна работа на сайта (Uptime): ако даден сайт / страница имат чести технически проблеми, които им пречат да функционират и да се отварят нормално, това е сериозен риск за тяхното позициониране в резултатите;
 133. Свежест на резултатите: при определено търсене, новите страници се позиционира по-напред от по-старите;
 134. Цитати и източници: според търсачката, потребителите трябва да взимат предвид външните източници на информацията в дадена страница, но официално се счита, че не го считат, като фактор за класиране;
 135. Използване на Google Analytics и Google Search Console: ползата от тези инструменти е безспорна от гледна точка на SEO оптимизацията, но факта, че се ползват не носи по-добро класиране, само по себе си;
 136. Многообразие на резултатите в търсенето: многообразието в резултатите е залегнало в политиката на Гугъл, водено от мнението, че разнообразието осигурява по-качествени резултати, обхващащи истинското търсене на потребителите;
 137. Погостикинг (специфична степен на отпадане): при тази степен, Гугъл отчита, че потребителите са кликнали на минали резултати в същата ключова дума, преди да достигнат и останат на страницата, която им е дала най-добра за тях информация;
 138. Domain Trust / TrustRank: много специалисти вярват, че търсачката се връща към практиката да използва тази техника за анализ на връзките, разграничаващ СПАМ съдържание от нормално такова;
 139. Степен на отпадане: според някои анализатори, съществуват доказателства за връзка, когато алгоритъмът прави между това това дали потребителите излизат от сайта след първата страница или продължават в него;
 140. Брой на коментари в сайта: уеб страниците с много реални коментари, дават силен сигнал за качество на съдържанието на Гугъл;
 141. Текст на вътрешната връзка: това е сигнал за тежест за търсачката, макар и с по-малка тежест от сигналите, идващи от външни сайтове;
 142. Органична честота на кликване на ключовата дума: според някои специалисти, страници в които се влиза повече, чрез CTR, се класират по-добре от идентични по качество, но кликвани по-рядко страници;
 143. Органична CTR за всички ключови думи: според някои анализатори съществува връзка и е сигнал за качество;
 144. RankBrain алгоритъм: това е алгоритъм на Гугъл, базиран на изкуствен интелект, чиято главна задача е да анализира това, как потребителите работят с резултатите от търсенето;
 145. Резултати тип „Великденски яйца“: понякога, Гугъл помага на потребителите да намерят неща, с помощта на нестандартни методи, като например да изкара онлайн игра, ако търсената дума е в съответната игрова ниша;
 146. Връзки от потребители без регистриран акаунт: връзките от потребители без акаунт се приемат, като такива с ниска стойност, а прекалено много такива връзки се приемат подозрително от Гугъл;
 147. Връзки от „Очаквани“ уеб сайтове: върху този фактор за класиране се спекулира, но някои специалист вярват, че търсачката не класира добре някой сайт дотогава, докато не се появят връзки към него от водещите сайтове в неговата област;
 148. Използване на AMP: не е директен фактор за класиране, но според някои анализатори има ефект при мобилната версия за Гугъл новини;
 149. Disavow Tool: това е изключително полезно приложение на Гугъл, чрез, което бихте могли да „демонтирате“ връзки към сайта, които влияят негативно на неговото позициониране;
 150. Съвпадение на съдържанието: дублираното съдържание е един от най-негативните фактори за класиране в Гугъл. Това трябва задължително да се избягва за по-доброто позициониране на страницата;
 151. Съдържание без стойност и уникалност: има официално становище от Гугъл, че страници, които не носят нищо уникално и полезно, рискуват да бъдат наказани в класирането;
 152. Предупреждение за неестествени връзки: с помощта на Google Search Console, търсачката изпраща предупреждение до собственика на даден сайт за засечени неестествени връзки, водещи към сайта. Това не винаги води до наказание, защото Гугъл има хипотеза, че въпросните връзки, биха могли да се добавят от злонамерената конкуренция, с цел понижаване на позициите;
 153. Връзки от форумни постове: поради високите нива на СПАМ, връзките от форумни постове имат значително понижена стойност за Гугъл;
 154. Безсмислено съдържание: Гугъл е патентовал метод, чрез който засича и наказва страници, натъпкани с безсмислено съдържание;
 155. Дублирано съдържание: копирането / дублирането на съдържание от други сайтове е негативна практика, която се наказва от Гугъл със задни позиции на въпросната страница с подобно съдържание;
 156. Фред ъпдейт: серия от наказателни ъпдейти на алгоритъма, целящи да премахнат сaйтовете с ниско качество на съдържанието;
 157. Партньорски сайтове: знае се със сигурност, че Гугъл не харесва подобен род връзки и не ги приема с тежестта, която имат нормалните връзки;
 158. Брой изходящи връзки: прекалено многото изходящи връзки, носят риск от понижаване на позициите на страницата;
 159. Ако всички външни връзки в сайта са „nofollow“: това се приема, като знак, че може би авторът се опитва да надхитри търсачката;
 160. Съдържание скрито зад табове: съществува официална информация, че Гугъл не индексира съдържание, което е „скрито“ зад таб;
 161. Молба за преразглеждане: едно успешно преразглеждане на сайта, би отменило неговото наказание;
 162. Дублирана информация в мета описанието: дублираното съдържание в мета описанието е грешка, която трябва да коригирате и за която търсачката ви предупреждава в Google Search Console. Всяко описание, трябва да бъде уникално;
 163. Прекалена SEO oптимизация на сайта: прекаленото оптимизиране на факта, играе негативна роля за неговото позициониране и най-вече практики, като прекалено многото ключови изрази в мета таговете и съдържанието;
 164. Отпадане на връзки към ключовата страница: ако има значителен спад във връзките към даден сайт или страница, това е сериозен сигнал за спадане на нейната популярност и понижаване в класирането;
 165. Неестествен бум на връзки към сайта: ако връзките към сайта, започнат да се покачват внезапно, това води до сериозен риск от наказание и неговото депозициониране;
 166. Връзки към сайтове с лоша репутация: ако на страницата има връзки към сайтове с лоша репутация и качество, това води след себе си до риск за нейното позициониране в търсачката;
 167. Пренасочвания към реклами и сайтове с ниско качество: водят до сериозен риск от просто понижаване на резултатите, до цялостно декласиране на страницата;
 168. Връзки от несвързани по съдържание уеб сайтове: висок процент връзки от сайтове, които не са свързани по тематика с вашата страница, води до сериозен риск от наказание;
 169. Ниско качество на връзки от директории: връзките от сайтове с лоша репутация, има вероятност да доведат до наказание от Гугъл;
 170. Реципрочни връзки: търсачката препоръчва да се избягва прекаленото използване на реципрочни връзки;
 171. Връзки за съдържание, генерирани от потребители: Гугъл успешно разграничава връзките, които са добавени от собственика на сайта и такива, които са добавени от потребителите в него;
 172. IP адресът на сървъра е докладван за СПАМ: това е чест проблем при споделените хостинг акаунти, като съществуват риск от наказание за всички сайтове на това IP;
 173. СПАМ в мета таговете: прекаленото препълване с ключови думи и изрази на мета таговете не е добра практика и рискува да доведе до наказание;
 174. Значителен процент от връзките, идващи от източници с ниско качество: ако повечето връзки към сайта са от сайтове с ниско качество и репутация, това е сериозен сигнал за наказание за търсачката;
 175. Ръчни действия: понякога, наказанията на Гугъл се прилагат от хора, които дават указание (с помощта на Google Search Console), какво трябва да се промени за да се отмени наказанието;
 176. Изскачащи прозорци или „Разсейващи реклами“: изкачащите прозорци и прекалените рекламни, водят след себе си до сериозен риск за проблем в позиционирането;
 177. Изскачащи прозорци, които покриват цялото съдържание при мобилни устройства: ако съдържанието е прикрито от изкачващи прозорци при мобилните устройства, това би довело до понижаване на класирането на сайта;
 178. Жалби относно DMCA: ако постъпят много сигнали, че съдържанието не е авторско, има голяма вероятност Гугъл да понижи позициите на страницата;
 179. Ключови думи „YMYL“: някои, особено важни страници, включващи здраве, финансови транзакции и др. се позиционират със завишени изисквания за тяхното качество;
 180. Скриване на партньорски връзки: временното добавяне и скриване на партньорските връзки е сериозен сигнал за СПАМ;
 181. Връзки, идващи от т.н. Джаджи: връзки, които идват от внедрени в сайт widget-и, не се приемат с добро око от търсачката;
 182. Автогенерирано съдържание: ако Гугъл заподозре, че съдържанието на даден сайт е автоматично генерирано, това би донесло сериозен риск от наказание и деиндексиране;
 183. Панда / Panda ъпдейт: алгоритъм, който наказва сайтове с ниско качество на съдържанието;
 184. Google Dance: патентован алгоритъм, който служи за проверка дали някои сайтове не се опитват да го манипулират;
 185. Пингвин ъпдейт: алгоритъмът наказва по-скоро лошите връзки към сайтове, отколкото целите уеб сайтове;
 186. Google Sandbox: временно понижава новите сайтове с цел да предотврати, опити за манипулиране на класирането в Гугъл;
 187. Счупени връзки: счупените връзки в страниците на сайта, влияят негативно при неговото класиране;
 188. Връзки от сайтове с лоша репутация: беклинкове от страници с лоша репутация (спамерски, заразени с вируси и др.) се приемат от Гугъл, като сигнал за понижаване класирането на даден сайт;
 189. Изходящи връзки към страници с прекомерни 301 пренасочвания: поради практиката, подобни пренасочвания да се използват в сайтовете с ниско качество и лоша репутация, тези връзки не притежават висока стойност;
 190. Актуализация на алгоритъма „Payday Loans“: специален алгоритъм, служещ за борба със значителни СПАМ заявки към Гугъл;
 191. Продажба на връзки: ако търсачката установи, че продавате връзки, това ще се отрази негативно на вашето позициониране;
 192. Текст на връзка, в който се съдържа думата „Отрова“: това представлява силен СПАМ сигнал за Гугъл;
 193. Паркирани домейни: въпреки, че някои специалисти ги харесват, като практика, от 2011 година, Гугъл понижава класирането на паркираните домейни;
 194. Схеми за временна връзка: търсачката има механизъм с който идентифицира сайтове, които предоставят временни връзки на други сайтове;
 195. Твърде много изходящи връзки: ако имате прекалено много „dofollow“ изходящи връзки, това е сериозен риск от понижаване на позициите;
 196. Връзки от статии и прессъобщения: прекаленото има злонамерено използване с цел манипулация, доведе до решението на Гугъл да използват подобни връзки, като сигнал за „измамни схеми“;
 197. Неестествена връзка: търсачката е изградила патентован алгоритъм, чрез който установява дали някоя връзка е естествена, или изкуствено добавена;
 198. Прекалено много реклами: ако рекламите в даден сайт са повече от съдържанието, това е сериозен сигнал за понижаване на неговите позиции;
 199. Връзки от същия клас C IP: многото връзки от едно и също IP, рискуват Гугъл да заподозре използването на манипулативни тактики;
 200. Безопасно търсене: ако на страницата присъстват вулгарни изрази или съдържание за възрастни, той няма да излезе в резултатите на компютри с включен филтър за безопасно търсене;
 201. Блокирани сайтове: въпреки, че Гугъл премахна възможността да блокираш сайтове в Chrome, има информация, че Panda алгоритъма го използва, като сигнал за ниско качество;
 202. Наказан собственик в WhoIs информацията: ако собственика в имал вече наказвани сайтове, това би накарало Гугъл да накаже всички негови сайтове;