CSS идва от Cascading Style Sheets и представлява език за описание на стилове, които указват как елементите в една Интернет страница ще бъдат представени.

С негова помощ, бихме могли да стилизираме едновременно всички страници от сайта, което спестява изключително много времето за работа.

История на CSS

Изграждането на все по-големи уеб сайтове, където информацията за елементите се добавя и редактира на всяка страница се е превърнало в един момент от времето в дълъг и скъп процес.

Редакцията на уеб страниците отнемала все повече време, а HTML кода се усложнявал и все по-трудно разчитал.

За да реши този проблем, през 1995 година от World Wide Web Consortium (W3C) създават CSS.

Използвайки CSS, настройките за форматиране на елементите, биха могли да се поставят в един единствен CSS файл, дори и когато се касае за сайт с повече информация и чрез неговата редакция, бихме могли да променим даден елемент на всички страници.

CSS се използва заедно с HTML, но е възможно да се приложи и в XML документ.

Приложение

Външен стил
Най-често използван и най-близо до причината, заради която CSS е създаден е когато прилагаме външен стил (External Style Sheet) с помощта на който, контролираме множество HTML страници, като нужните параметри са зададени във външен .CSS файл.

Бихме могли да зададем и използваме дори CSS файл, който не се хоства на сървъра, което в някои случаи оптимизира ресурсите и прави зареждането на страниците по-бързо за потребителя.

Вътрешен стил
Друг начин за приложение е т.н. вътрешен стил – Internal Style Sheet), който се използва за да се зададе вид на един конкретен HTML документ, като свойствата се задават с помощта на специален таг style в секцията head на HTML документа.

Вграден стил
Друг начин за прилагане на CSS е т.н. Inline Styles – вътрешни за HTML таговете стилове. Тогава, добавяме CSS стилове, като атрибут директно в HTML тага.

Версии

CSS има няколко версии, като всяка следваща се изгражда върху последната, добавяйки нови възможности и функционалности

CSS 1
Представен на 17 декември, 1996 година, предоставя някои основни възможности, като:

  • Свойства на шрифта;
  • Цвят на текст, фон и други елементи;
  • Текстови атрибути като разстояние между думи, букви и редове от текст;
  • Подреждане на текст, изображения, таблици и други елементи;
  • Разстояние, граница, подложка и позициониране за повечето елементи;
  • Уникална идентификация и обща класификация на групите от атрибути.

CSS 2
Спецификацията за CSS 2 е разработена от W3C и е публикувана през май 1998 година. Включва редица нови възможности като абсолютно, относително и фиксирано позициониране на елементите, z-index, концепция за типове медии, поддръжка на листове със звуков стил (които по-късно бяха заменени от CSS 3 речеви модули), двупосочен текст и нови свойства на шрифта, като например добавянето на сенки.

CSS 2.1
Ревизия 1 на CSS ниво 2, поправя грешки в CSS 2, премахва лошо поддържани или не съвсем съвместими функции и добавя вече въведени разширения на браузъра към спецификацията.
След много промени и разяснения, той най-накрая беше публикуван като препоръка на W3C на 7 юни 2011 г.

CSS 3

За разлика от CSS 2, която е голяма единична спецификация, определяща различни функции, CSS 3 е разделен на няколко отделни документа, наречени „модули“. Всеки модул добавя нови възможности или разширява функции, дефинирани в CSS 2, като запазва обратната съвместимост. Работата по CSS ниво 3 започна около момента на публикуване на оригиналната CSS 2 препоръка. Най-ранните проекти на CSS 3 бяха публикувани през юни 1999 г.

Поради модулацията, различните модули имат различна ниво на стабилност и статус към момента.

CSS 4

Все още няма нито една интегрирана CSS 4 спецификация.
Съществуват няколко модула от ниво 4 (например Image Values, Backgrounds & Borders, или Selectors), които се основават на функционалността на предходен модул от ниво 3. Други модули, определящи изцяло нова функционалност, като Flexbox, са определени като „ниво 1“.