CSS идва от Cascading Style Sheets и представлява език за описание на стилове, които указват как елементите в една Интернет страница ще бъдат представени.

С помощта на CSS, бихме могли да стилизираме едновременно всички страници от сайта, което спестява изключително много времето за работа.

Версии
CSS има няколко версии, като всяка следваща се изгражда върху последната, добавяйки нови възможности и функционалности

  • CSS 1
  • CSS 2
  • CSS 2.1
  • CSS 3
  • CSS 4

Външни CSS
Външните стилове се съхраняват и зареждат от външни CSS файлове.