Уеб сайт на Катедра „Икономика и управление“ в МГУ „Св. Иван Рилски“

Уеб сайт на Катедра Икономика и управление в МГУ
Изградихме сайта на Катедра „Икономика и управление“ към Миннотехнологичен факултет – МТФ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Технологии

Използвахме технологии от последно поколение за изработката на сайта с внимание към удобството за потребителите, мобилната адаптивност и откривамост за Интернет търсачките.

Към проекта